Hrozba kybernetických rizik

S narůstajícím počtem počítačů souvisí nová rizika, která mohou mít pro firmu ničivý dosah. Spolu s množícími se hackerskými útoky nastává doba, kdy se pojištění kybernetických rizik stává stejně důležitým jako pojištění proti požáru.

hacker

Pojištění kybernetických rizik

Pojištění kybernetických rizik je jedním z typů pojištění právní ochrany. Je určeno pro subjekty, které shromažďují a pracují s velkými objemy datúdaji o svých klientech jako jsou zdravotnická či školská zařízení, finanční instituce, média či e-shopy. Nejčastějším příkladem takové škody je hackerský útok a následné zveřejnění osobních údajů. Důsledky pro společnost mohou být fatální ztráta dat, zisku, důvěry nebo poškození dobrého jména.

Jak na to?

Není proto divu, že je hrozba kybernetických rizik společně s GDPR hojně diskutovaným tématem. 15. května proběhne v Praze již druhý ročník Cyber Insurance Conference 2018, kterou pořádá Principal engineering spolu s Českou asociací pojišťoven.

Konference je určená zejména pro profesionály v pojišťovnictví, jako jsou likvidátoři, obchodníci, management pojišťoven a makléři. Účastníci konference získají odpovědi na otázky, jak lépe pochopit kybernetická rizika a možnost jejich upisování, jak zvýšit povědomí pojišťoven a klientů o pojištění kybernetických rizik nebo jak působí kybernetická rizika na klienty a jaké jsou jejich požadavky a potřeby.

Pozor na tichý „Silent Cyber

Firmy se obvykle pojišťují v řadě oblastí, jako je majetek, obecné odpovědnosti až po odpovědnosti profesní. Pokud se něco pokazí, zástupce společnosti běží za poskytovatelem pojištění a domáhá se pojistného plnění. A může se stát, že se pojišťovny domnívají, že svým pojištěncům ve sjednaném pojištění kryjí pouze smluvený rozsah krytí. To ale nemusí pravda. Tím narážíme na pojem tzv. Silent Cyber.

„Silent Cyber“ je stav, který nastane v situaci, v níž pojištěný předpokládá, že mu bude poskytnuto krytí kybernetických rizik bez ohledu na to, za jakých smluvních podmínek mu pojistitel krytí poskytne. Jinými slovy, „Silent Cyber“ udeří na pojistitele, když závěry soudu jsou ve prospěch pojištěnce, protože jeho pojistná smlouva jasně krytí kybernetických rizik nevylučuje.

Text: Barbora Robková, foto: Shutterstock

 

Adresa kanceláře

Škrobárenská 502/1
617 00 Brno-Trnitá
Česká republika

Kontaktujte nás

Mohlo by vás zajímat