Evoluce nebo revoluce?

Likvidace pojistných událostí se za posledních deset let výrazně změnila. Zrychlila se a zkvalitnila. Česká likvidátorská společnost CONTIN se na změně podílí svým vlastním způsobem.

Likvidace pojistných událostí

Rychle a transparentně

Je náledí, spěcháte do práce, ťuknete auto, a pak řešíte škodu s nejistým výsledkem celé měsíce. Znáte to? Jenže my jsme řekli ne. Likvidace škod chceme řešit transparentně a celý proces usnadnit tak, aby poškozený co nejdříve dostal to, co mu náleží. „Motivací ke zlepšení a zdokonalení našich služeb byly zkušenosti našich zahraničních partnerů a kolegů z pojišťoven,“ říká Ladislav Burián, jednatel společnosti.

Pro lepší pochopení vztahů, které budou dle nového zákona O distribuci pojištění a zajištěnína poli likvidace škod od letošního roku platit, si můžete zjednodušeně představit trojúhelník (viz následující schéma), v němž nad likvidátorskou společností a poškozeným vykonává dozor pojišťovna, nikoli užČeská národní banka.

Grafické schéma fungování dohledu

Grafické schéma fungování dohledu

Kromě zjednodušení systému likvidace škod plánuje společnost CONTIN, v blízké době, přijít na trh s novou webovou aplikací. Ta koncovým uživatelům výrazně usnadní vyřizování a sledování stavu škody v reálném čase. Výhody inovovaného systému spočívají v přehlednosti, jednoduchosti a rychlosti přenosu informací.

Nově s webovou a mobilní aplikací

Nově s webovou a mobilní aplikací

Nyní pojištěný většinou dlouho čeká na vyjádření, zda všechny potřebné doklady dorazily v pořádku, nebo zda mají doklady potřebnou vypovídající hodnotu. Při automatizaci úkonů v podobě webové aplikace bude pojištěný vždy v obraze – uvidí aktuální stav. Nebude tak již nutné informace zjišťovat prostřednictvím telefonátů či e-mailových dotazů.

Celý proces likvidace škod se stane transparentní a pojištěný bude mít možnost si škodu ohlídat. Přidáme-li k této možnosti i soupis lhůt, do kdy se má dílčí úkon na straně likvidátora splnit, například zkontrolovat doložené daňové doklady za opravu, pak zcela nepochybně vzniká možnost kontroly nad dodržováním vyjednaných, a tedy známých pravidel. „Cílem je zkrácení celého procesu a striktní dodržování veškerých lhůt,“ dodává Ladislav Burián.

Text: Barbora Robková, foto: Shutterstock a vlastní zpracování

 

Adresa kanceláře

Škrobárenská 502/1
617 00 Brno-Trnitá
Česká republika

Kontaktujte nás

Mohlo by vás zajímat