Provedeme vás pojistnou událostí
od A do Z.

CONTIN | O nás

CONTIN s.r.o. je silným hráčem na poli poskytování komplexních služeb a poradenství v oblasti likvidace škod a risk managementu. Spolupracujeme s řadou tuzemských i zahraničních partnerů a jsme schopni poskytovat služby nejvyšší kvality kdekoliv na světě. CONTIN je členem mezinárodní sítě likvidátorů pojistných událostí, a to prostřednictvím společnosti ADVANTA Global Services. Mezi naše dlouhodobé klienty patří Allianz pojišťovna, Vienna Insurance Group, Hasičská vzájemná pojišťovna, Slavia pojišťovna, Česká pojišťovna, UNIQA pojišťovna a další významné finanční skupiny a pojišťovny. Jsme členem Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Jsme členem advanta

„Disponujeme zkušeným týmem odborníků, likvidátorů a rizikových inženýrů, jež garantují vysokou míru profesionality.“ Ladislav Burián / Jednatel společnosti

Likvidace škod

CONTIN pro pojišťovny a další partnery zajišťuje komplexní likvidaci škod – prohlídkou poškozené věci počínaje, výpočtem pojistného plnění a předložením finálních znaleckých posudků konče. Snažíme se maximálně vcítit do konkrétní situace každého klienta a celou pojistnou událostí jej provedeme tak, aby se po jejím vyřízení cítil stejně jako před ní.

Podrobněji

„Zakládáme si na dokonalé péči o klienta. Naše know-how předáváme dál prostřednictvím školení a konzultantské činnosti.“ Ing. Marie Slámová│Ředitelka pobočky Brno

Poradenství

Propojení bohatých zkušeností našich specialistů s rozsáhlým portfoliem již vyřešených případů s sebou přináší možnost využití informačního potenciálu k poradenské a konzultační činnosti. Nabízíme odbornou pomoc v oblasti vypracování znaleckých posudků, rozšiřujeme vzdělávací aktivity a vedeme školení v oblasti likvidací škod.

Podrobněji

„Rizikové analýzy pro vás zajistíme kdekoliv na světě v jazyce dle vašeho požadavku.“ Ing. Pavel Sidora / Likvidátor senior

Risk management

Poskytujeme komplexní služby v oblasti risk managementu. Jsme schopni posoudit riziko v jakémkoliv odvětví, kdekoliv na světě a rizikové analýzy vypracujeme v jazyce podle vašeho požadavku. Postupujeme dle vlastní propracované metodiky, která odpovídá mezinárodním standardům, nebo v jiném formátu dle požadavků pojistitele. Stanovíme optimální poměr ceny a rizika.

Podrobněji

COS: 24/7

Pro potřeby našich klientů jsme vyvinuli informační systém COS, který umožňuje individuální přístup k informacím 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Je kompatibilní a plně propojitelný s informačními systémy našich partnerů.

Přihlášení

 • Direkt
 • Česká pojišťovna
 • Pojišťovna VZP
 • Advanta
 • Kooperativa
 • Uniqa
 • HVP
 • Komora
 • Allianz
 • ČKP
 • ČPP
 • ČSOB
 • Generali
 • Slavia