157x 157 x za den poskytujeme poradenské služby

Disponujeme stabilním týmem odborníků a rozsáhlým know-how v oblasti likvidace škod a risk managementu. Znalosti předáváme našim zaměstnancům, partnerům i koncovým zákazníkům prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti. Nabízíme odbornou pomoc v oblasti vypracování znaleckých posudků, vzdělávacích aktivit a školení v oblasti likvidace škod i řízení rizika. Tato školení probíhají na konkrétní témata dle požadavků klienta ve spolupráci s úřady, univerzitami a odborníky z privátní sféry.

 • Vypracování znaleckých posudků
 • Školící a vzdělávací činnost
 • Implementace opatření k prevenci rizik
 • Postupy k uplatnění nároků náhrady škod
 • Technická podpora pro šetření škod

Nejčastější otázky

Jaký je stav mé pojistné události?

Dotaz na stav pojistné události můžete zaslat na emailovou adresu info@contin.cz, rádi vám jej zodpovíme na telefonním čísle +420 539 011 854.

Kam mohu zaslat doklady k pojistné události?

Doklady k pojistné události je možné zaslat na e-mailovou adresu info@contin.cz. S ohledem na kapacitu e-mailové schránky prosíme o zasílání příloh ve formátu PDF, je-li to možné. Doklady je také možné zaslat v písemné podobě poštou na adresu CONTIN s.r.o., Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno.

Obdržel jsem od vás výzvu k doložení pojistné smlouvy k vozidlu, které již nevlastním, jak mám postupovat?

Na kontaktní adresu uvedenou v dopise zašlete doklad o tom, že již nejste vlastníkem vozidla – např. kopii kupní nebo darovací smlouvy, kopii technického průkazu, výpis z registru vozidel nebo čestné prohlášení.

Nebudu dokládat fakturu, oprava proběhne svépomocí, jak mám postupovat?

Pokud budete chtít vozidlo opravit svépomocí a nebudete tedy dokládat fakturu za opravu vozidla, pošlete nám prosím tuto informaci společně s ostatními doklady. Stačí, když do mailu napíšete informaci: „Žádám o stanovení výše náhrady škody na základě rozpočtu“.

Jedná se o totální škodu, jak mám postupovat?

V případě, že se jedná o tzv. totální škodu na vozidle, bude vaše vozidlo vloženo do aukce, ze které vám zašleme případného zájemce o koupi vašeho vozidla. Náš likvidátor ohodnotí upotřebitelné zbytky. Výsledná částka se odečte od obvyklé ceny vozidla a rozdíl bude výše plnění, které vám zašleme na účet.

Máme auto na leasing, jaké číslo bankovního účtu mám uvést?

V případě, že budete požadovat výplatu plnění na váš účet, pak je nutné nám zaslat tzv. devinkulaci plnění, tj. souhlas leasingové společnosti s výplatou plnění na váš účet. Devinkulaci si vyžádejte u vaší leasingové společnosti.

Vozidlo bude opravovat servis, jaké číslo bankovního účtu mám uvést?

Budete-li požadovat výplatu plnění na účet servisu, je třeba doložit plnou moc opravňující servis k převzetí plnění. Tento doklad si prosím vyžádejte u servisního technika, který je s vámi v kontaktu ve věci opravy vozidla.

Jaké doklady mám doložit, pokud mám zapůjčené náhradní vozidlo?

Pro správné posouzení vámi uplatněné škody vzniklé zapůjčením náhradního vozidla je třeba doložit zejména následující podklady:

 • Příjmový doklad prokazující úhradu požadované částky za zapůjčení
 • Prohlášení poškozeného z jakého důvodu bylo vozidlo zapůjčeno
 • Protokol o zapůjčení a převzetí zpět zapůjčeného vozidla s vyznačeným počtem najetých kilometrů
 • Fakturu za zapůjčení náhradního vozidla
 • Smlouvu o postoupení pohledávky
 • Direkt
 • Česká pojišťovna
 • Pojišťovna VZP
 • Advanta
 • Kooperativa
 • Uniqa
 • HVP
 • Komora
 • Allianz
 • ČKP
 • ČPP
 • ČSOB
 • Generali
 • Slavia